Så här går du tillväga om du vill begrava ditt djur hos Djurvilan:

*Om du väljer att få djuret hämtat på veterinärkliniken:

Lämna ditt djur på kliniken och fyll i inbetalningskortet enligt
prislista som finns på kliniken. Betala inom tio dagar. Vi meddelas automatiskt att djuret finns på kliniken och hämtar då djuret där.
Kontakta oss om du har frågor eller speciella önskemål kring datum
eller former för begravningen.

*Om du väljer att komma med djuret:
Kontakta oss för överenskommelse om lämplig tidpunkt.
Kontant betalning vid begravning.

*Om du vill att djuret ska hämtas i hemmet:

Kontakta oss för överenskommelse om lämplig tidpunkt.
Kontant betalning vid hämtning.

*Om du har behov av hämtning av djuret på olycksplats:
Ring vårt mobilnummer så hämtar vi djuret.

*Om du vill ha en minnessten till djurets grav:
På hemsidan finns exempel på motiv som går att få på minnessten till gravplatsen. Det går även bra att beställa minnessten även om ditt djur inte begravs på Djurvilan utan på egen plats. Kontakta oss för pris & info.

*Om du vill förvalta ett avlidet djur hos Djurvilan:
Vi förvaltar ditt djur hos oss (t.ex över vintern) om du vill begrava det vid en annan tidpunkt eller plats. Vi förvarar djuret hos oss till en kostnad av 100 kr/mån.