Djurvilans begravningsplats hålls öppen året om och vi tar emot alla slags sällskapdjur, vanliga som ovanliga. reptiler, gnagare och fåglar är lika välkomna som hundar och katter. För dig som valt att kremera ditt djur har vi en vacker minneslund där du kan gravsätta eller sprida askan. Sommartid finns bänkar och bord utställda där du kan sätta dig en stund för att fika eller bara minnas i lugn och ro. Du är välkommen att under alla årstider smycka graven med lämpliga dekorationer. Formerna kring jordsättningen av ditt djur bestämmer du själv. Antingen väljer du att delta i jordsättningen och kanske hålla en liten ceremoni för ditt djur. kanske vill du lägga med en leksak eller en filt. Du kan även välja att inte närvara vid själva jordsättningen utan komma och besöka graven senare. Du bestämmer själv om du vill ha kista, minnessten, blommor, gravlykta o.s.v.

Om du väljer den enklaste formen av enskild begravning, utan minnessten kommer graven att märkas ut med ett anonymt nummer på en liten skylt.Om du vid senare tillfälle önskar köpa till en minnessten går det självklart bra. Om du väljer att inte närvara under begravningen utförs den av vår personal under värdiga former. Detta ingår i priset för gravplatsen. Även hämtning av djuret på veterinärkliniken ingår i priset. Du får naturligtvis själv komma med ditt djur till djurvilan om så önskas. Vi erbjuder även hämtning i hemmet eller på ev. olycksplats.